Wiedza

Od ponad dwudziestu lat Forum Dialogu rozwija się jako organizacja skupiająca ekspertów i ekspertki z wyjątkowym spojrzeniem i wrażliwością na zawiłości związane z historią polsko-żydowską. To dla nas ważne, żeby nasze działania były poparte rzetelną wiedzą. W 2020 roku powołaliśmy Radę Programową złożoną z wybitnych uczonych i ekspertów zajmujących się szeroko pojętymi relacjami polsko-żydowskimi oraz edukacją. Zależy nam, by wzmacniać współpracę z przedstawicielami ośrodków badawczych i docierać do nich z informacjami o tym, co dzieje się w obszarze naszej misji, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Rada Programowa, pełniąc funkcje doradcze, ma wspierać nasze stałe dążenie do rozwoju, podnoszenia jakości naszych działań oraz wprowadzania nowych rozwiązań, które najskuteczniej pozwolą realizować naszą wizję.

Forum Dialogu jest organizacją, która robi być może największą tutaj robotę i najważniejszą, bo pracę organiczną z młodymi ludźmi, nauczycielami, Liderami Dialogu, w różnych społecznościach, nie tylko w dużych miastach. Ale nie tylko po to, żeby upamiętniać Żydów, którzy tam mieszkali, nie tylko, żeby o nich pamiętać, ale żeby w ogóle się czegoś nauczyć i żeby zacząć ich postrzegać jako współobywateli. I wydaje mi się, że to jest podstawa, bez której nie ma mowy o żadnym przywracaniu prawdziwej pamięci.


Łukasz Krzyżanowski, członek Rady Programowej Forum Dialogu

Powołany zespół Rady Programowej skupia dziesięcioro naukowców i naukowczyń z różnych dziedzin, zarówno młodszych, jak i starszych stażem. Przewodniczącym Rady Programowej został prof. Michał Bilewicz, związany z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami, od lat zaangażowany w działania Forum Dialogu, wcześniej jako wiceprezes fundacji.

W skład Rady Programowej wchodzą także: prof. Barbara Engelking oraz dr Agnieszka Haska, reprezentujące Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, prof. Mikołaj Herbst, wykładający w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, dr Kamil Kijek, związany z Katedrą Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Justyna Kowalska-Leder, wykładająca w Instytucie Kultury Polskiej UW, prof. Stanisław Krajewski, związany z Wydziałem Filozofii UW, dr Łukasz Krzyżanowski, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, prof. Roma Sendyka, związana z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, oraz prof. Dariusz Stola, historyk w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były dyrektor Muzeum POLIN.

Współpraca z cenionymi przedstawicielkami i przedstawicielami środowiska akademickiego, którzy mocno wierzą w naszą misję budowania więzi i wzajemnego zaufania na polu relacji polsko-żydowskich, to dla nas wielki zaszczyt. Jesteśmy wdzięczni, że przyjęli nasze zaproszenie do zaangażowania się w działania Forum.