Henryk Wujec. In memoriam

15 sierpnia 2020 roku odszedł od nas Henryk Wujec, Przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu. Był legendą opozycji demokratycznej w okresie PRL i wielkim społecznikiem wspierającym niezliczone inicjatywy w całej Polsce. Dla nas w Forum był drogim przyjacielem.

Był prawdziwym człowiekiem dialogu. Wierzył, że chorobą naszego świata jest pogłębianie podziałów i podsycanie nienawiści, a lekarstwem może być tylko szczera, pozbawiona pogardy rozmowa, której nie ma bez uważnego słuchania. Zawsze przypominał, że podstawę dialogu stanowią empatia i szacunek do drugiego człowieka, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy. Dawał przykład niezwykłej determinacji w zmienianiu świata na lepsze, a zarazem inspirował do szukania tej siły w sobie i przekuwania jej w działanie. Przez ponad dwadzieścia lat w Forum widzieliśmy, jak zarażał dobrą energią i ideą dialogu ponad podziałami podczas spotkań z uczestnikami naszych programów, dzięki czemu wartości, które reprezentował, zataczały coraz szersze kręgi.

Zawsze szczególnie cenił pracę młodych ludzi angażujących się w dialog polsko-żydowski. Podczas Gali Szkoły Dialogu 2017 mówił do młodzieży:

W filozofii żydowskiej jest pewien taki ciekawy nurt, że w tym świecie, złym, są iskierki dobra. (…) To dobro, te iskierki trzeba pozbierać. Jak się je będzie zbierać, to wtedy dobro będzie zwyciężać. Wy zbieracie te iskierki dobra, wy czynicie to dobro. Dobro zwycięży, ale bez takiego działania jak wasze to się nie stanie (…); wypełniacie niesamowitą misję, wielką misję, i róbcie tak dalej. Dobro będzie przyrastać, ten świat będzie lepszy. Lepszy dzięki naszemu działaniu, dzięki naszym pragnieniom, dzięki naszej empatii.

Henryk Wujec miał olbrzymi wpływ na wiele osób i organizacji w całej Polsce. Bez niego również Forum Dialogu nie byłoby tym, czym jest dzisiaj. Będzie nam go bardzo brakowało. Jego przywołane wyżej słowa będą nam towarzyszyć jako źródło nadziei i motywacji. Będziemy robić, co w naszej mocy, by dalej rozwijać wartości, które z niebywałą konsekwencją wcielał w życie.